Kategorier
Rusta&Matcha

Rusta och matcha vägen fram i Västra Frölunda

Upptäck hur man i Västra Frölunda kan rusta och matcha en person med arbetsmarknaden genom personlig coachning, arbetsförmedling och utbildningsmöjligheter.

Att hitta rätt på arbetsmarknaden kan vara svårt. En tjänst som erbjuds i Västra Frölunda tar dock ett unikt grepp om situationen genom att man personligt matchar jobbsökande med arbetsgivare som letar efter nya talanger. Genom en kombination av coachning och nätverksbyggande ger tjänsten de verktyg som behövs för att man ska lyckas.

Genom metoden, som fokuserar på personliga styrkor och intressen, hjälper tjänsten i Västra Frölunda arbetssökande att inte bara rusta sig för arbetsmarknaden utan också att hitta matchande positioner som verkligen intresserar dem. Det gör att deltagarna känner sig värderade och förstådda, vilket är av stor vikt för motivationen. Dessutom erbjuds praktiska verktyg som CV-hjälp och intervjuträning, samt tillgång till en bred palett av utbildningar och kurser för att ytterligare stärka dem.

Rusta och Matcha – en hjälpande hand på arbetsmarknaden

Initiativet Rusta och Matcha i Västra Frölunda har visat sig vara viktigt för många som känt sig vilse på arbetsmarknaden. Genom att den erbjuder en skräddarsydd plan för varje deltagare, inklusive allt från yrkesvägledning till personlig utveckling, fungerar tjänsten som en bro mellan jobbsökande och arbetsgivare.

Det är heller inte bara de jobbsökande som gynnas av denna tjänst – även lokala företag i Västra Frölunda har mycket att vinna. Genom att ansluta sig till programmet får de tillgång till en pool av motiverade och välutbildade kandidater som är redo att ta sig an nya utmaningar.

Kategorier
Rusta&Matcha

Framgångsrika steg mot arbetslivet med Rusta och Matcha

Att söka arbete kan vara en utmaning, särskilt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Programmet Rusta och Matcha erbjuder ett unikt stöd för arbetssökande, vilket banar väg för självförsörjning och samhörighet. Genom individanpassad vägledning och professionell coaching, öppnas nya dörrar för dem som söker sin plats i arbetslivet.

Att finna sin väg in på arbetsmarknaden kan kännas som en överväldigande process för många. Trots en stark vilja att arbeta, kan upprepade avslag på jobbansökningar leda till frustration och till och med att man ger upp hoppet. Det är här Rusta och Matcha spelar en avgörande roll. Genom att samarbeta med kompetenta konsulter, erbjuder Arbetsförmedlingen skräddarsydd hjälp. Denna hjälp med rusta och matcha innefattar allt från att söka arbete effektivt, skriva övertygande ansökningar, till att navigera i utbildningsvägar och hitta lämplig sysselsättning. Programmet tar ett helhetsgrepp om arbetssökandes behov och utrustar dem med verktyg för att lyckas.

Hjälp med rusta och matcha

För de som känner osäkerhet inför anställningsintervjuer erbjuder Rusta och Matcha en livlina. Konsulterna delar med sig av värdefulla insikter om hur man uppför sig, gör ett positivt intryck och kommunicerar sitt engagemang och punktlighet – egenskaper som är högt värderade av arbetsgivare. Ett för starkt självförtroende kan vara avskräckande, men en välbalanserad presentation av sig själv och sin vilja att bidra på arbetsplatsen är nyckeln till framgång.

Rusta och Matcha strävar efter att skapa starka band mellan arbetssökande och lokala arbetsgivare, vilket ökar chanserna för praktikplatser, deltidsjobb eller till och med fast anställning. Genom att ha ett öra mot marken kan konsulterna snabbt identifiera möjligheter och matcha arbetssökandes profil med arbetsgivares behov. Dessutom kan de erbjuda råd om ytterligare utbildning eller kurser som kan förbättra arbetssökandes anställbarhet.